Installatie: BOUQUET OUT OF THE BOX


Het opgelegde thema van de tentoonstelling Bloesem-Art 2007 te Borgloon luidde: Natuur-Defragmentatie.
Defragmentatie van een harde schijf van een computer heeft tot gevolg dat de inhoud geoptimaliseerd op de harde schijf opgeslagen wordt, waardoor de pc of laptop sneller kan werken.
Wanneer we dit proces toepassen op de natuur (kosmos) dan vinden we een parallel met de evolutie van het leven op aarde. De logica is de volgende: door verfijning groeit de intelligentie. Door uitfilteren van het overbodige en samenvoegen van het meest nuttige, bekomen we het leven zoals we dat vandaag kennen. Van reusachtige bomen en gigantische reptielen met een ruw gedrag, zijn we geëvolueerd tot kleinere vegetatie en subtiel handelende wezens, die zelfs zinloze kunst kunnen voortbrengen.
De installatie BOUQUET OUT OF THE BOX symboliseert de eeuwige cyclus van groeien in spiraalvorm. Uit de grond komen rode aders die -als ze uit de box steken- bloesems vormen met bovenin een knop, zo rond als een planeet…
Doorheen de tijd wordt het leven niet enkel generatie na generatie gekopieerd, maar gaat het zich anders gedragen. De drie boxen in deze installatie symboliseren deze evolutie van het leven.
De eerste grote moederbox toont de levensstaat zo’n miljard jaar geleden waarbij de rode buizen de levensaders symboliseren. Het leven is primitief en experimenteel. In de box kruipen handen met een reptielengelaat.
Uit deze box steken bloesems en aan een van de bloesems groeit een tweede box: de defragmentatie (levenslogica) ten tijde van de eerste grote beschavingen. De Godin van de Aarde wordt aanbeden; de logica van het rechtlijnige doet zijn intrede (de aders zijn recht maar een kopie van de gekromde aders uit de moederbox).
Uit deze tweede box groeit een derde nog kleinere (verfijndere) box. De aders zijn verfijnder en in complete harmonie. Uit een van hen groeit de intelligentie zoals we die vandaag kennen. De Moedergodin is vervangen door de Mens die als een astronaut de leegte inkijkt en staat op een cd-rom, symbool voor de nieuwe materie (bytes) die zich toegevoegd heeft aan de klassieke vier elementen (water, vuur, aarde en lucht).
De astronaut houdt in zijn hand een kunstmatige bloesem vast. De andere bloesems zijn versmolten tot minisculpturen.


Andere tentoongestelde werken

Lijst van kunstenaars(c) 2010 - All rights reserved

Print this page